Współpraca z MOSiR

W ramach porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Gabinet UlaDent zapewnia bezpłatnie następujące świadczenia:

1. Pierwsza pomoc stomatologiczna dla osób biorących udział we wszelkich zawodach sportowych organizowanych na terenie Sali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu.
2. Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
3. Badania stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z częstotliwością zależną od indywidualnych potrzeb pacjenta.
4. Instruktarz higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (nauka szczotkowania oraz nauka używania środków do higieny jamy ustnej).
5. Pierwsza pomoc przy stanach bólowych zębów (wizyta w bezpłatnym znieczuleniu i ustalenie dalszych wizyt lub skierowanie do odpowiedniego lekarza specjalisty) dla:
   • Osób biorących udział we wszelkich zawodach sportowych organizowanych na terenie Sali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu,
   • Pracowników Sali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu,
   • Uczniów i pracowników Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu,
   • Uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu.